0905 394 134
spirit@spiritsl.sk

Mechanický strojček:

Je veľmi dôležité pri predaji informovať zákazníkov o rozdieloch medzi QUARTZovými hodinkami a mechanickými hodinkami, prípadne informovať zákazníka o výhodách a nevýhodách automatických strojčekov a taktiež o nutnosti vykonávať pravidelný servis.

Veľmi často sa ako dôvod reklamácie u automatických hodiniek uvádza, že hodinky zastavujú. Ale v  90% prijatých reklamácií- zastavujú preto, lebo nie sú dostatočne natiahnuté.

Zákazníka treba pri predaji  informovať, že primárny je mechanický náťah cez korunku, automat je len doplnok-resp.nadstavba mechanickému kalibru.

V návode na používanie „automatov“  výrobca uvádza: „pre uvedenie hodiniek do chodu je potrebné korunkou otočiť zhruba 32x  smerom dopredu  a potom počas  nosenia hodiniek  ich automatické zariadenie natiahne pri pohybe ruky.“

Ale ak má zákazník málo pohybu rukou -  napr: dlho šoféruje alebo dlho sedí pri počítači, tak hodinky  nebudú dostatočne natiahnuté a je potrebné natiahnuť ich ručne korunkou. (táto informácia je uvedená aj v návode na použitie)

Automat – výhody:
1. Úžasná história mechaniky vyústená do dokonalého stroja bez elektrickej energie
2. Životnosť strojčeka- je dlhšia ako u quartz, ale za predpokladu, že sa robí  pravidelne generálna údržba –ako výrobca doporučuje cca každé 3-4 roky  v autorizovanom servise 
3. Pri odložení sa zastavia v rámci rezervy chodu – ale odložením hodiniek do automatického naťahovača (Winder-u) sa hodinky nikdy nezastavia.

Údržba a servisné intervaly:
Mechanické zariadenia, ktorých súčiastky sú v neustálom pohybe vyžadujú pravidelnú údržbu. Keď  hodinky starnú, kvalita maziva (oleja) v nich klesá  a hodinky potom nie sú presné- môžu meškať alebo aj zastavovať.

Treba zákazníka informovať, že rovnako ako všetky presné nástroje, musia byť mechanické hodinky  pravidelne  servisované   pre  zachovanie optimálnej prevádzky. Ako všeobecné pravidlo výrobca TISSOT a CERTINA  odporúča  nechať si hodinky skontrolovať vždy po 3 až 4 rokoch v autorizovanom servisnom stredisku TISSOT a Certina®. Treba si uvedomiť, že v závislosti od klímy a podľa  spôsobu  používania hodiniek, môže byť nutný aj kratší interval. 

Nájdu sa často  takí zákazníci, čo uplatňujú zásadu „čo funguje, netreba opravovať“, ale aj napriek tomu treba zákazníka informovať, že -  odporúčanie od výrobcu je jednoznačné:  raz za 3-4 roky  vykonať generálnu údržbu stroja. Odkladanie preventívnej servisnej prehliadky môže zapríčiniť poškodenie komponentov v stroji postupným  zvyšovaním tlaku v súkolí. 

Potom sa môže stať, že treba vymeniť nadmerne  optrebované súčiastky  a zbytočne sa zvyšujú náklady za opravu.. Náklady za kompletnú opravu sa pohybujú od 110 eur pri jednoduchých mechanických hodinkách, až po 230-300 € eur za chronograf.

Typická „generálna údržba“ alebo „CO-celková oprava“ pozostáva  z otvorenia hodiniek, rozobratia  strojčeka, očistenia a namazania  jednotlivých komponentov. Následne  hodinár zloží (zmontuje)  strojček , vyreguluje presnosť, vymenia sa tesnenia (alebo celý WR Kit) , urobí  tlaková skúška WR a hodinky prejdú  testom presnosti. Následne sú  hodinky ešte niekoľko dní v servise  testované a až potom  dodané zákazníkovi.

Na generálnu údržbu (alebo CO-celkovú opravu) poskytujeme záruku 2 roky.

Na čiastkovú opravu  poskytujeme podľa  Zákona o ochrane spotrebiteľa- záruku 3 mesiace.

Ak bola napríklad v rámci čiastkovej opravy  vymenená konkretná súčiastka za novú, tak na novú súčiastku je záruka 2 roky. Napríklad: ak  pri  čiastkovej  oprave náramku  – bola robená výmena  celého uzáveru- tak na nový uzáver dostane zákazník záruku 2 roky.

Presnosť chodu - mechanických  a automatických  strojčekov:

Presnosť chodu  uvádza  výrobca  podľa jednotlivých  kalibrov  strojčeka  a zákazníka treba informovať, že je to deklarovaná presnosť  chodu stroja  pri  plnom  náťahu  a  vypnutom chronografe.

Veľa krát  zákazníci reklamujú ,že “ hodinky  nejdú  presne“, napríklad, že meškajú, ale pri príjme  reklamácie nie je uvedené  numericky -  aká je  odchylka  od presnosti  (napr. koľko  sekúnd  alebo minút  meškajú  a  za aký časový  úsek) . Je to dôležitá informácia, lebo napríklad ak hodinky T035.627- so strojčekom C01.211 meškajú za týždeň 1,5 minúty- tak pri prepočte je to vlastne  90sek za 7dní = 12,85 sek za deň – čo je v tolerancii, ktorú uvádza výrobca.(do -15 sek za deň pri plnom náťahu a vypnutom chronografe)  Na základe jeho požiadavky mu môžeme urobiť reguláciu presnosti chodu, ale nie je to v tomto prípade dôvod na reklamáciu.

Veľmi často sa tiež stáva, že zákazník má dlhodobo  pustené  stopky na „chrono  automate“ a keď má zároveň aj málo pohybu  rukou a hodinky si nenatiahne manuálne cez korunku, tak hodinky meškajú (alebo môžu zastavovať).  Chronograf (stopky) treba po odmeraní časového úseku vypnúť a hodinky  pri nedostatočnom náťahu ešte natiahnuť manuálne korunkou.

POZOR na nárazy!

Zákazníka je potrebné pri predaji informovať, že mechanické hodinky a automaty sú oveľa citlivejšie na nárazy než  QUARTZové  hodinky. Náraz  alebo pád  má  negatívny vplyv na stroj a silný náraz môže dokonca  poškodiť stroj!  Nedoporučuje sa hrať  tenis  alebo squash s mechanickými hodinkami a  automatmi na ruke (ide o prudký úder rukou, zápästím).

Výrobca  doporučuje  v návode na použitie: „pri prudkom náraze, dať hodinky skontrolovať do autorizovaného servisu“

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

+421 02 6345 1330, +421 0905 394 134, spirit@spiritsl.sk